Ulykkesforsikring

I Danmark har vi måske verdens allerbedste sikkerhedsnet og sundhedssystem, men det garanterer desværre ikke, at du og din familie får tildelt en økonomisk erstatning, hvis I skulle komme ud for en ulykke med eventuelle varige mén til følge. Det er derfor meget vigtigt, at du sørger for at få fat i en ulykkesforsikring, der giver dig et økonomisk plaster på såret, hvis du eller din familie skulle komme ud for en ulykke. Ulykkesforsikringen dækker, hvis du pådrager dig en invaliditet af større eller mindre grad. Hvis du f.eks. bliver påkørt på cykel og pådrager dig varige mén, så agerer forsikringen redningskrans. Cirka 80% af alle voksne i Danmark har en ulykkesforsikring, så derfor skal du naturligvis også have en.

Accident_BG_468x60_02-2015

Hvilke tilfælde dækker ulykkesforsikringen, og hvilke tilfælde dækkes ikke?
Som nævnt tidligere sikrer forsikringen altså din familie en økonomisk kompensation, hvis I kommer ud for en ulykke med varige mén til følge. En ulykkesforsikring kan tegnes på alle personer, der ikke er fyldt 65 år. Som udgangspunkt er der to forskellige typer ulykkesforsikringer, som størstedelen af alle danske forsikringsselskaber tilbyder: den almindelige ulykkesforsikring, hvor du får tildelt erstatning, hvis du kommer ud for en ulykke, der skyldes en pludselig udefrakommende årsag. Hvis du tegner den forsikring, vil du f.eks. ikke modtage erstatning, hvis du vælter på cykel. Du vil derimod kun være dækket ind, hvis der f.eks. falder en tagsten ned i hovedet på dig. De fleste forsikringsselskaber tilbyder også en udvidet forsikring, hvor det ikke er noget krav, at noget udefrakommende er årsag til ulykken. Her vil du altså også være dækket, hvis du f.eks. vælter på cykel og slår dig.

Du skal være opmærksom på, at ulykkesforsikringen ikke dækker, hvis sygdom er årsag til ulykken. Hvis du er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer, så dækkes skaden heller ikke. Ulykkesforsikringen kan tegnes, så den enten dækker i hele døgnet eller blot i fritiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *